وزیر بهداشت: رییس جمهور شخصا پیگیر حادثه تصادف قطارهاست

خواستگاری از محمدرضا گلزار به‌هم خورد!
وزیر بهداشت گفت: اکثر مصدومان حادثه برخورد قطار تبریز-مشهد در سمنان، ترخیص شده اند و تنها یک مصدوم هنوز در سمنان بستری است که وضعیت وی مناسب نیست و امیدواریم که بهبود یابد.

خواستگاری از محمدرضا گلزار به‌هم خورد!