کمدی و فاجعه در تالار اصلی تئاتر شهر

خواب آلودگی مهمترین عامل بروز حوادث جاده ای
کارگردان «تیاتر سعدی، تابستان سی و دو» اعتقاد دارد تماشاگران این نمایش به‌خوبی با کار ارتباط برقرار می‌کنند و تحت تاثیر فضای اثر به وجد می‌آیند.

خواب آلودگی مهمترین عامل بروز حوادث جاده ای