ایران دومین صادرکننده نفت به کره جنوبی

«خواب‌های طلایی» با عاشقانه‌های علیرضا بهرامی
ایران در سه ماهه نخست سال 2017 برای اولین بار در جایگاه دوم بزرگترین صادرکنندگان نفت به کره جنوبی قرار گرفت.

«خواب‌های طلایی» با عاشقانه‌های علیرضا بهرامی