سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شد

خلق تابلوی ١٠٠متری به مناسبت اربعین و ٢٨صفر در ولنجک
رییس سازمان راهداری با حضور در برنامه تلویزیونی تهران بیست، شرایط تردد زائران را شریح و برنامه ارتقای کیفیت راه ها در فصل زمستان را اعلام کرد.

خلق تابلوی ١٠٠متری به مناسبت اربعین و ٢٨صفر در ولنجک