هاشمی‌رفسنجانی؛ مردی که مردم شد

خلبانان روس نیروی هوایی آمریکا در سوریه را به ستوه درآورده‌اند
بعد از جنگ وقتی آقای هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری بود چون هیچ رقیب درست و حسابی ای نداشت یقین داشتم ر‌ئیس جمهور می شود. در برگه رأی به جای نام کاندیدای مورد نظر نوشتم: ای فقیهان دین حق یاری کنید/ کم تر از این مردم آزاری کنید. در خواب و خیال کودکانه ام با این کار داشتم اعتراض خودم را نسبت به وضع موجود نشان می دادم.

خلبانان روس نیروی هوایی آمریکا در سوریه را به ستوه درآورده‌اند