اینجا وزارت ارشاده نه بهشت‌زهرا!

خط حزب‌الله از «پایان رویای خاورمیانه بزرگ» روایت کرد
«معاون هنری ارشاد: توجه به مقبره هنرمندان در حوزه فعالیت ارشاد نیست!» این اظهار نظر سوژه روزنامه وصف صبا شده است.

خط حزب‌الله از «پایان رویای خاورمیانه بزرگ» روایت کرد