معتادان جنگلی، مردم شرق تهران را به ستوه آورده‌اند/ مشکلات محله سرخه حصار بررسی شد

خط‌ مشی جدید نظامی آمریکا آماده تحویل به ترامپ است
این هفته کمیته نظارت و حقوقی شورای تهران، برای بررسی مشکلات محله سرخه حصار در محدوده شهرداری منطقه سیزده تهران به این محله رفت و شورایاران و اهالی مشکلات خود را بیان کردند.

خط‌ مشی جدید نظامی آمریکا آماده تحویل به ترامپ است