اهالی سنگلج سال نو را با «خواستگاری» شروع کردند

خطر نفت آمریکا بیخ گوش اوپک/ نشست ها تکرار می‌شود
تئاتر در سال 96 با اجرای نمایش «خواستگاری» از پنجشنبه سوم فروردین در تماشاخانه سنگلج آغاز شد.

خطر نفت آمریکا بیخ گوش اوپک/ نشست ها تکرار می‌شود