انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها در تمامی استان‌های کشور

خطر فرونشست زمین در پنج منطقه تهران
تسنیم نوشت: سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است جلسات مشترک بین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و رؤسای هیئت‌های استانی به صورت ماهانه برگزار شود.

خطر فرونشست زمین در پنج منطقه تهران