اولین واکنش کاپیتان پرسپولیس به قهرمانی قرمزها

خطر سیلاب با بارش‌های اردبیل منتفی است
سیدجلال حسینی می‌گوید قهرمانی پرسپولیس خیلی برای او خوب بوده است.

خطر سیلاب با بارش‌های اردبیل منتفی است