آزمایشگاه تحقیقاتی بتن شرکت سیمان سپاهان افتتاح شد

خسروی وفا: اخلاق پهلوانی سیامند رحمان زبان‌زد خاص و عام است
طی مراسمی از محصولات جدید سیمان سپاهان «سیمان سپا سبز» رونمایی و آزمایشگاه تحقیقاتی بتن شرکت سیمان سپاهان افتتاح شد.

خسروی وفا: اخلاق پهلوانی سیامند رحمان زبان‌زد خاص و عام است