زاینده‌رود با تأخیر جاری می‌شود/ زمان بازگشایی مشخص نیست

خسارت‌دیدگان پلاسکو بیمه مرهونات بانکی دارند؟
مهر نوشت؛ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان با تاخیر باز می‌شود و هنوز زمان بازگشایی آب مشخص نیست.

خسارت‌دیدگان پلاسکو بیمه مرهونات بانکی دارند؟