۵۰ درصد کشته‌ها در تصادفات رانندگی اصفهان موتورسواران ۱۵تا ۳۰ساله هستند

خسارات ۵۰۰ میلون تومانی سارقان به شبکه برق استان زنجان
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: بیش از 50 درصد تصادفات منجر به فوت در اصفهان و مرکز استان مربوط به راکبان موتور سوار است که
از سن 15 تا 30 سال را شامل می شوند و به دلیل عدم رعایت قوانین ناشی از هیجان رانندگی و نداشتن کلاه ایمنی فوت شده اند.

خسارات ۵۰۰ میلون تومانی سارقان به شبکه برق استان زنجان