شهاب گردان: جدایی‌ام از پرسپولیس تصمیم درستی بود

خرید و فروش پسته در بورس کالای ایران
شهاب گردان گفت که پدیده از پرسپولیس بهتر بازی کرده است.

خرید و فروش پسته در بورس کالای ایران