اسطوره بارسلونا حامی سوپرلیگ چین

خرید آپارتمان در منطقه سئول چقدر تمام می‌شود؟
11نیوز نوشت: ژاوی ستاره سابق بارسلونا معتقد است سوپرلیگ چین روزی بر لیگ‌های بزرگ اروپا غلبه خواهد کرد.

خرید آپارتمان در منطقه سئول چقدر تمام می‌شود؟