محمدرضا عارف مجددا بر صندلی ریاست فراکسیون امید تکیه زد

خروج هشت شاکی از افکار تاکتیکی منصوریان/ رحمتی روی نیمکت می‌نشیند؟
اعضای فراکسیون امید محمدرضا عارف را مجددا به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب کردند.

خروج هشت شاکی از افکار تاکتیکی منصوریان/ رحمتی روی نیمکت می‌نشیند؟