خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها

خروج اقتصاد ایران از رکود در دولت یازدهم
الهلال عربستان یک بازیکن کلیدی خود را مقابل پرسپولیس در اختیار ندارد.

خروج اقتصاد ایران از رکود در دولت یازدهم