پست اینستاگرامی آقای گل پرسپولیس/انشاءالله امسال قهرمانیم

خرج تامین اجتماعی؛ ماهی ۵۲۰۰ میلیارد تومان/ ۱۱۰۰ میلیارد کم می‌آید
مهدی طارمی پیش‌بینی کرده که امسال می‌تواند به همراه پرسپولیس قهرمان شود.

خرج تامین اجتماعی؛ ماهی ۵۲۰۰ میلیارد تومان/ ۱۱۰۰ میلیارد کم می‌آید