۳ جوان قاچاقچی با ۸۰ کیلوگرم تریاک در همدان دستگیر شدند

خرازی: ایران برج امن دیده‌بانی منطقه است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت:
سه قاچاقچی جوان و فاقد سابقه در پوشش بار آهن آلات با یک دستگاه کامیون و یک خودرو راهنما قصد جابجایی 80 کیلوگرم تریاک را داشتند که شناسایی و دستگیر شدند.

خرازی: ایران برج امن دیده‌بانی منطقه است