اینفوگرافیک | اتصال ۲۳ هزار روستا به اینترنت پر سرعت در دولت یازدهم

خداداد عزیزی:آقای تاج لطفا تیم های بدهکار را به لیگ راه ندهید/دم قوچان نژاد گرم،پرچمش بالاست
در دولت یازدهم ۲۳ هزار روستا در سراسر کشور به اینترنت پر سرعت متصل شده اند. با توجه به اینکه اکنون بسیاری از روستاهای کشور زیرساخت اینترنت دارند، از این رو برگزاری اینترنتی انتخابات در سال ۹۶ آسانتر می‌شود.

خداداد عزیزی:آقای تاج لطفا تیم های بدهکار را به لیگ راه ندهید/دم قوچان نژاد گرم،پرچمش بالاست