قهرمانی مازندران در مسابقات بوکس جوانان کشور

خبر کشف و سپس تکذیب کشف ٨ خمره قدیمی در خیابان اکباتان شهر همدان!؟
تیم مازندران قهرمان بیست و هشتمین دوره رقابت های بوکس جوانان کشور در همدان شد.

خبر کشف و سپس تکذیب کشف ٨ خمره قدیمی در خیابان اکباتان شهر همدان!؟