استاندارگیلان:کاهش10میلیارد دلاری قاچاق کالابه دلیل گسترش اصل شفاف سازی بوده است

خبر وزیر راه از تحول بزرگ در فرودگاه‌های کشور
استاندار در آخرین جلسه ی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان در سال 95 گفت: کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا در دولت یازدهم به دلیل توجه به اصل شفاف سازی بوده است.

خبر وزیر راه از تحول بزرگ در فرودگاه‌های کشور