زورگیری که از روی دماغ بزرگش شناسایی شد! / عکس

خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها
زورگیر جنوب تهران پس از ده ها فقره زورگیری میلیونی از روی دماغ بزرگش شناسایی و دستگیر شد.

خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها