اولین تصویر از دیوید بکام در پشت‌صحنه فیلمی که بازی کرده است

خبر خوبی که پسر آشتیانی به نکو و ابولقاسم پور داد
دیوید بکام، اسطوره فوتبال انگلیس به تازگی در یک فیلم بازی کرده است.

خبر خوبی که پسر آشتیانی به نکو و ابولقاسم پور داد