وزیر ارشاد: باید بسترهای لازم برای توسعه کتابخوانی در کشور فراهم شود

خبرهای خوش از «جریمه ریالی سربازی» در سال ۹۶
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با شناخت ضعف‌ها و قوت‌ها و همچنین بررسی فرصت‌ها و آسیب‌های سال‌های گذشته می‌توان روش‌های جدیدی برای سال‌های آینده تبیین کرد.

خبرهای خوش از «جریمه ریالی سربازی» در سال ۹۶