هدیه بزرگ کنفدراسیون فوتبال آسیا به ازبکستان/ فوتبال ایران یک «ظریف» کم دارد

خبرهای خوب سفیر ایران در مسکو از طرح‌های جدید گردشگری
کنفدراسیون فوتبال آسیا ثابت کرد که با ایران مساله دارد و نمی‌خواهد مسیر جام جهانی برای ایرانیان هموار باشد اما برای خنثی کردن این توطئه، نمایندگان ایران در AFC چه کار کرده‌اند؟

خبرهای خوب سفیر ایران در مسکو از طرح‌های جدید گردشگری