فیلم | دقایق آخر عمر آیت‌الله هاشمی از زبان معاون وزیر بهداشت

خاورمیانه در ۱۰۰ سال اخیر سیاستمداری به برجستگی هاشمی رفسنجانی ندیده است
معاون وزیر بهداشت از دقایق آخر عمر آیت الله هاشمی رفسنجانی می‌گوید.

خاورمیانه در ۱۰۰ سال اخیر سیاستمداری به برجستگی هاشمی رفسنجانی ندیده است