اولین واکنش به حرف‌های جنجالی برانکو

خانواده گورخوابها تحت پوشش کمیته‌امداد می‌روند/ فتاح: سفرهای استانی‌ام انتخاباتی نیست
کمیته مسابقات سازمان لیگ، در مورد مصاحبه سرمربی تیم پرسپولیس توضیحاتی ارائه داد.

خانواده گورخوابها تحت پوشش کمیته‌امداد می‌روند/ فتاح: سفرهای استانی‌ام انتخاباتی نیست