اعطای تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت فولاد مبارکه

خانواده های شهدا و ایثارگران منشا خدمات ارزنده ای برای کشور بوده اند
در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان با حضور ۶۵۰ شرکت متقاضی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعطا شد.

خانواده های شهدا و ایثارگران منشا خدمات ارزنده ای برای کشور بوده اند