تصاویر | بارش باران و برف در سیرجان، ارومیه، آستارا، شیراز، رشت، مشهد و تبریز

خانه تاریخی خلیلیان در بابل با خاک یکسان شد
شهرهای مختلف کشورمان امروز جمعه شاهد بارش باران و برف بودند.

خانه تاریخی خلیلیان در بابل با خاک یکسان شد