فیلم | لحظه سقوط جت در نمایشگاه روز کودکان در تایلند

خاطره عروس امام از روزی که عقد دختران آیت‌الله هاشمی در زندان خوانده شد /مثل آقای هاشمی نداریم
یک جت جنگنده که در نمایشگاه هوایی روز کودکان در فرودگاه بین‌المللی هات‌یای تایلند به اجرای نمایش مشغول بود دچار سانحه شد.

خاطره عروس امام از روزی که عقد دختران آیت‌الله هاشمی در زندان خوانده شد /مثل آقای هاشمی نداریم