سر خود را کلاه نگذاریم، پیدا کردن بدیل آیت‌الله هاشمی سخت است

خاطره رضا قوچان‌نژاد از روزی که یک ساعت به فردوسی‌پور التماس می‌کرد!
بهرام پارسایی*

خاطره رضا قوچان‌نژاد از روزی که یک ساعت به فردوسی‌پور التماس می‌کرد!