ترکیه: سوریه آرام و متحد با اسد امکان پذیر نیست

خاطره‌بازی با آثار خواننده‌ای با صدای مخملی
تسنیم نوشت:سخنگوی رئیس جمهور ترکیه مدعی شد که دستیابی به یک سوریه متحد و آرام با ریاست جمهوری بشار اسد، غیر ممکن خواهد بود

خاطره‌بازی با آثار خواننده‌ای با صدای مخملی