واکنش ایران به وقایع میانمار

خاطرات هولناک فرار از مرکز خلافت داعش
سخنگوی وزارت امور خارجه از تداوم خشونت ها و تضییع حقوق مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرد.

خاطرات هولناک فرار از مرکز خلافت داعش