دروغی به نام خودکشی با نهنگ آبی به روایت روزنامه اعتماد

خاطرات خواندنی ده نمکی و تاج زاده از موتورسواری بدون گواهینامه
اعتماد نوشت:هفتم اردیبهشت امسال بود که خواهرم خودش را از پل جانبازان رشت به پایین پرت کرد. از همان ساعات اول که پلیس ما را در جریان ماجرا گذاشت تا وقتی خودم علامت نهنگ را روی دستش دیدم، باورم نمی‌شد خواهرم هم یکی از‌ هزاران مخاطب بازی نهنگ آبی باشد.

خاطرات خواندنی ده نمکی و تاج زاده از موتورسواری بدون گواهینامه