2 هزار قلم شی تاریخی از موزه ملی به استان سمنان منتقل شد

خاتم سازی یک هنرمند شیرازی از موزه ویکتوریا و آلبرت لندن سر درآورد
مسئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: 2 هزار قلم شی تاریخی از موزه ملی ایران به استان سمنان برای تکمیل موزه های این استان انتقال یافت

خاتم سازی یک هنرمند شیرازی از موزه ویکتوریا و آلبرت لندن سر درآورد