پیکر سرباز شهیدی پس از ۳۱ سال شناسایی شد

حکم قضایی خلاقانه برای شکارچیان: 40 بار بنویسید « من حیات وحش را دوست دارم»
نماینده کمیته جست و جوی مفقودین در همدان گفت:
شهید محسن رستمی از شهدای مفقود الجسد لشگر 58 ذولفقار بود که سال 65 به عنوان سرباز وظیفه در عملیات کربلای 6 شرکت کرد و در منطقه عملیاتی سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

حکم قضایی خلاقانه برای شکارچیان: 40 بار بنویسید « من حیات وحش را دوست دارم»