شهردار مهران: ما را تنها گذاشتند

حکم دیوان عدالت در مورد محدودیت‌های پذیرش دانشجو در کنکور ۹۵
شهردار مهران می گوید برای پاکسازی شهر به زمانی بیش از یک ماه نیاز دارد مگر اینکه شهرداری های همجواری به یاری او و نیروهایش بشتابند.

حکم دیوان عدالت در مورد محدودیت‌های پذیرش دانشجو در کنکور ۹۵