برانکو: برای شمردن موقعیت‌های پرسپولیس انگشت کم می‌آورید!

حکایت شب‌زنده‌داری چند بازیکن در شمال تهران
روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو ایوانکوویچ این روزها پرسپولیس را برای حفظ صدرنشینی آماده می‌کند. اگرچه به قول خودش، هدف نهایی قهرمانی است، نه حفظ صدرنشینی در این مقطع از سال…

حکایت شب‌زنده‌داری چند بازیکن در شمال تهران