۳۲ هزار و ۶۷۰ نفر مبتلا به ایدز در ایران/ ۲۰۳۰؛ وعده پایان ایدز

حمله ویروسی به رایانه های تاسیسات دولتی عربستان
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت به مناسب 11 آذرماه، اول دسامبر، روز جهانی ایدز به بیان مهمترین اقدامات و اهداف وزارت بهداشت در پیشگیری، کنترل و کاهش موارد ابتلا و مرگ ناشی از بیماری ایدز در کشور پرداخت.

حمله ویروسی به رایانه های تاسیسات دولتی عربستان