زهیوی هم اردوی تیم ملی را ترک کرد

حمله ضاربان سکه‌های تقلبی به پژوهشگر میراث فرهنگی با پنجه بوکس و چاقو
مهاجم تیم فوتبال استقلال خوزستان هم اردوی تیم ملی را ترک کرد.

حمله ضاربان سکه‌های تقلبی به پژوهشگر میراث فرهنگی با پنجه بوکس و چاقو