آمریکا: معاون ابوبکر البغدادی در سوریه کشته شد

حمله رژیم صهیونیستی به یکی از مواضع ارتش سوریه
تسنیم نوشت: آمریکا مدعی است یکی از معاونان ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش در عملیات زمینی واشنگتن در سوریه کشته شده است.

حمله رژیم صهیونیستی به یکی از مواضع ارتش سوریه