فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز

حمله خرس وحشی به مرد 50 ساله کوهرنگی
فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز منتشر شد.

حمله خرس وحشی به مرد 50 ساله کوهرنگی