نخستین گزارش طیب‌نیا از ۱۰۰ گزارش اقتصادی

حمله تند مشاور فرمانده سپاه به علی مطهری: آنقدر زمان‌شناس بودید که حاضر به حضور در جبهه نشدید
نخستین گزارش از ۱۰۰ گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی با موضوع سامانه جامع گمرکی منتشر شد.

حمله تند مشاور فرمانده سپاه به علی مطهری: آنقدر زمان‌شناس بودید که حاضر به حضور در جبهه نشدید