معاون وزیر کشور: پروژه‌های مسیر ایلام – مهران تا قبل از اربعین تکمیل می‌شوند

حمایت ویژه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نوزادان دچار ناهنجاری مادرزادی
معاون عمرانی وزیر کشور گفت: باید با آینده نگری و تدوین برنامه‌های جامع نسبت به اجرای پروژه‌های زیرساختی در مرز مهران اقدام کرد، چرا که تردد از این مرز قطعا در آینده بیشتر خواهد شد.

حمایت ویژه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نوزادان دچار ناهنجاری مادرزادی