بایدن مدعی نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری

حمایت وزارت ورزش از کفاشیان برای رسیدن به کرسی در فیفا
جو بایدن دستیار سابق رییس جمهور امریکا درباره برنامه های خود برای نامزدی پست ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 خبر داد.

حمایت وزارت ورزش از کفاشیان برای رسیدن به کرسی در فیفا