روسیه پیش‌نویس قطعنامه حلب را رد کرد

حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد
ایرنا نوشت: روسیه پیش نویس قطعنامه نیوزیلند، اسپانیا و مصر به شورای امنیت سازمان ملل در باره حلب را غیرسازنده خواند و رد کرد.

حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد