شش هزار کلمه فارسی در زبان ترکی وجود دارد

حمایت نکونام از شهباززاده همراه با کنایه!
رایزن فرهنگی کشورمان و نماینده بنیاد سعدی در ترکیه با اشاره به وجود شش هزار کلمه فارسی در زبان ترکی، پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از استادان زبان فارسی دانشگاه‌های ترکیه برای بومی سازی منابع آموزشی بنیاد سعدی تشکیل شود.

حمایت نکونام از شهباززاده همراه با کنایه!