ایمن سازی خط پرواز قوهای زمستان گذران در مازندران

حمام قلی سمنان رنگ و روی تازه گرفت
رئیس اداره محیط زیست محمودآباد : خط پرواز قوهای زمستان گذران به تالاب سرخرود با نصب نشانگر ویژه (برد بال ) برای جلوگیری از برخورد این پرندگان با دکل برق فشار قوی ایمن سازی شد.

حمام قلی سمنان رنگ و روی تازه گرفت

دانلود برنامه ایمو