وقتی آیینه های شکسته، جاذبه گردشگری فارس می‌شود!

حل مشکلات بر زمین مانده معلولان فارس همچنان در حد شعار!
«خبرجنوب» نوشت: آن زمان که هنرمندان تکه های شکسته آیینه های وارداتی را با ذوق و سلیقه کنار یکدیگر قرار می دادند و بر در و دیوار بناها نصب می کردند، شاید به فکرشان نمی رسید که روزی ایده خلاقانه آنها تبدیل به میراثی برای ایرانیان و جاذبه ای برای گردشگران شود ، هنری که برگرفته از سنتها و رسوم کهن ایرانیان است.

حل مشکلات بر زمین مانده معلولان فارس همچنان در حد شعار!